Samalive,سمالایو

Samalive,معنی سمالای,معنی sama live,ترجمه سمالایو, ترجمه samalive, سمالایو یعنی چی,  یعنی چیsamalive
تا حالا از خودتون پرسیدین، که این سایت سمالایو که چندین سال است که آموزش مملکت ما توش انجام میشه معنایش چیه؟؟!!!!!!وقتی بفهمید ، متوجه میشوید آموزش و پرورش، جامعه پزشکی، و رسانه های ما دست چه کسانی است، و ما چه مردمی داریم.
دلیل جهان سومی شدن کشور عزیزمان این است که مردم پرسشگری نداریم؛ مردم اهل مطالعه نیستند؛ دین جای انسانیت رو گرفته و اکثریت مردم ما دچار عرب زدگی شدند؛ خرافه پرستی و ……
هزاران سوال دیگر است که شاید بهش فکر هم نکردند، از قبیل:
‌۱_ جریان زلزله کرمان شاه و ربطش به هارپ
۲_ فناوری بشقاب پرنده ایران و ربطش به انرژی هسته ای
۳_ دست نداشتن اعمه در جنگ های ایران و دادن گل قنیمت ها به امام حسین(دختر شاه ایران)
۴_ سیل تبریز و ربطش به باروی ابرها
۵_ چگونه سگ نجسه ولی گرگ نجس نیست
۶_ چرا یک انسان باید همیشه یک چیزی رو بپرسته
۷_ چرا باید حتما زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه درحالی که کسی ندیده و فقط یک احتمال و تصوره
۸_ چرا باید یک سری آدم ها رو مقدس بدونیم
۹_ چرا یک پیامبر زن در میان این ۱۲۴ هزار تا پیامبر نیست
۱۰_ چرا یک پیامبر از چینی‌ها نداریم
۱۱ _ چرا یک پیامبر از اروپا نداریم
۱۲_ چرا نعمات بهشتی فقط برای مردان است
۱۲_ چرا خدا عمدتا با چوپان‌ها حرف میزده نه با فلاسفه یا دانشمندان و اهل علم و سواد
۱۳_ از کشفیات مهم علمی و یا اختراعات پیامبران یا خدمت اونها به بشریت نام ببرید
۱۴_ فرزندان آدم، چاره‌ای نداشتند جز این که با محارم خود ازدواج کنند و تولید مثل کنند، پس نسل آدم حرام زاده است
۱۵_ آیا فلسفه‌ی خلق آدم در ده هزار سال پیش با اصول علمی هم خوانی دارد
۱۶_آیا ایرانیان خود اسلام را با اختیار پذیرفتند یا به زور شمشیر و قتل و جنایت و غارت و تجاوز مجبور به پذیرش اسلام شدند؟۱۷_
۱۸_ اگر امامان معصوم و برتر از ما آدمهای معمولی هستند پس عدالت خدا کجا رفته است
۱۹_ فقط یکی از خدمات امام زمان در این ۱۴۰۰ سال عمرش را نام ببرید
۲۰_ آیا کسی که در ۱۴۰۰ سال هیچ کاری نکرده است میتواند وجود داشته باشد؟ زمانی که تیمور لنگ ۲۷ میلیون انسان را کشت . کجا بود و زمانی که هیتلر ۶۵ میلیون نفر را کشت کجا بود و چکار کرد .لزوما وجودش برای چه چیزی است؟!
۲۱_ چرا باید به اسطوره های عربی احترام گذاشت؟
۲۲_ آیا اسطوره‌های عربی به فکر ما ایرانیان بوده‌اند؟ خدماتشان به ایرانیان چه بوده است
بیایید داناتر, پرسشگرتر,در همه مسائل باشیم